Гаранция

Falk Culinair NV предлага гаранция „с медно дъно“.

 

 

Това означава, че се ангажираме да ремонтираме или заменим всеки артикул, установен за дефектен в материал, конструкция или изработка при нормална употреба и грижи.
Производствен дефект се дефинира като всяка грешка в материалите или изработката на продукта, която е налична към датата на доставката, но не е задължително видима.
Следните условия не са класифицирани като производствени дефекти и няма да бъдат покрити от нашата гаранция:
1. Нормално износване
2. Злоупотреба с продукти
3. Случайни повреди
4. Всеки продукт, който не се използва или поддържа в съответствие с инструкциите за грижа и употреба
5. Всеки продукт, който е бил модифициран или ремонтиран от някой друг, освен от Falk Culinair N.V.
6. Обезцветяване или маркиране на облицовките от неръждаема стомана, причинени от кристали на сол
7. Обезцветяване или маркиране на медни съдове, причинено от окисляване и/или топлина
8. Обезцветяване или маркиране на медни съдове, причинено от механична съдомиялна машина
Гаранцията ви е валидна само ако имате валидно доказателство за покупка. Моля, свържете се с търговеца на дребно, от който е закупен продукта, за да уредите връщане, замяна или възстановяване на сумата.