Falk Culinair - Видео
  • Falk Culinair - Въведение

 

  • Falk Culinair - Как са направени

 

  • Falk Culinair - Почистване и обработка

 

  • Falk Culinair - Signature Range 28cm Copper Rondeau

 

  • Falk Culinair - Signature Range 20cm Copper Saucier

 

  • Falk Culinair - Signature Range 28cm Copper Wok

 

  • Falk Culinair - Signature Range 28cm Copper Gratin Pan

 

  • Falk Culinair - Signature Range 24cm Copper Frying Pan